Team

Steering Committee

Penasihat
En. Zainal bin Abas
Pengarah BSTP


Presiden PTPM
Mej Prof. Madya Ts. Dr. Mohamad Hisyam bin Mohd Hashim
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)


Pengerusi IMETC
Dr. Khairah @ Asma’a binti Baharun
Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan (BSTP, KPM)


Naib Pengerusi IMETC
Pn. Fadzliaton binti Zainudin
Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan (BSTP, KPM) 


Setiausaha
En. Zahari bin Awang (SSTP JPN Kedah)


Pen. Setiausaha
En. Asha’ari bin Omar (SSTP JPN Johor)


Bendahari
PM Ts. Dr. Mahizer Hamzah (UPSI)


Pen. Bendahari
Ts. Abdul Kadir Abdul Wahab (BPM, KPM)


Working Committee

URUSETIA


PENGURUSAN PEMBENTANGAN BEST PRACTICES


PENGURUSAN WEBINAR ANTARABANGSA PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI


PENDAFTARAN


JAMUAN


RAKAMAN, LIPUTAN & DOKUMENTASI


JEMPUTAN, SAMBUTAN & PROTOKOL


PENGANGKUTAN/ KENDERAAN/ KEBAJIKAN & KESELAMATAN


PERSIAPAN TEMPAT


BUKU PROGRAM 


PERASMIAN & PENUTUP

REKABENTUK & CETAKAN  POSTER/ BANNER/ BUNTING/SIARAN MEDIA SOSIAL


PAMERAN


PUBLISITI


CENDERAMATA/ SIJIL PENYERTAAN & PENGHARGAAN


PELAPORAN & RAPPORTEURS


TEKS UCAPAN/KATA-KATA ALUAN


PERSEMBAHAN  MULTIMEDIA


UCAPTAMA/KEYNOTE SPEAKERS


EVENT MANAGER


JURU ACARA